Nasze Biuro
Franziskanerstraße 10, 80331 Munich, Germany
Wyślij Do Nas E-Mail
[email protected]
Zadzwoń Do Nas
+49 89 728856189

Regulamin

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami („Warunki”) przed skorzystaniem ze strony internetowej Kaki-Info („Usługa”) obsługiwanej przez Kaki-Info („nas”, „my” lub „nasz”).

Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które chcą uzyskać dostęp do Usługi lub z niej korzystać.

Treść

Nasz Serwis umożliwia przeglądanie i dostęp do informacji o celebrytach i ich biografiach. Treść naszej Usługi jest dostarczana wyłącznie w celach informacyjnych i nie należy na niej polegać jako jedynej podstawy do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. Wszelkie poleganie na materiałach w tej usłudze odbywa się na własne ryzyko.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, aktualizowania lub usuwania dowolnych treści w naszym Serwisie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Własność intelektualna

Usługa i jej oryginalna treść, funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Kaki-Info i jej licencjodawców. Usługa jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami zarówno w Niemczech, jak i innych krajach.

Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być używane w połączeniu z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Kaki-Info.

Linki do innych stron internetowych

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Kaki-Info ani nie są przez nią kontrolowane.

Kaki-Info nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Kaki-Info nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług osób trzecich.

Zakończenie

Możemy natychmiast zakończyć lub zawiesić dostęp do naszej Usługi, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia Warunków.

Po wypowiedzeniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku firma Kaki-Info ani jej dyrektorzy, pracownicy, partnerzy, agenci, dostawcy ani podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, specjalne, wynikowe lub moralne, w tym między innymi utratę zysków, danych, , dobrej woli lub innych strat niematerialnych wynikających z (i) dostępu do Usługi lub korzystania z niej lub niemożności uzyskania dostępu do Usługi lub korzystania z niej; (ii) jakiekolwiek zachowanie lub treść jakiejkolwiek strony trzeciej w Usłudze; (iii) wszelkie treści uzyskane z Serwisu; lub (iv) nieautoryzowany dostęp, użycie lub zmiana twoich transmisji lub treści, czy to na podstawie gwarancji, umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub jakiejkolwiek innej teorii prawnej, niezależnie od tego, czy zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takiej szkody, i nawet jeśli okaże się, że środek zaradczy przedstawiony w niniejszym dokumencie nie spełnił swojego podstawowego celu.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Kaki-Info i jej podmioty stowarzyszone, funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów i licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami, wydatkami lub opłatami (w tym uzasadnionymi honoraria adwokackie) wynikające z korzystania z Usługi lub dostępu do niej, naruszenia przez Ciebie niniejszych Warunków lub naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym między innymi wszelkich praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności.

Prawo rządowe

Niniejsze Warunki podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem Niemiec, bez względu na jego przepisy kolizyjne.

Nasz brak egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków nie będzie uważany za zrzeczenie się tych praw. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostaną w mocy. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy między nami dotyczącej naszej Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, które możemy mieć między nami dotyczące Usługi.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, poinformujemy o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie jakichkolwiek zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli nie zgadzasz się na nowe warunki, tracisz uprawnienia do korzystania z Usługi.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected].

O Mnie

Sophie Müller

Poznaj Sophie Müller, Namiętny Fan Programu Telewizyjnego, Plotki Na Temat Celebrytów I Sportu.

Czytaj Więcej